Tjänster: Psykoterapi | Krissamtal | Personlig utveckling | Konsultation | Handledning | Coaching | Chefsstöd | Utredningar

 

Psykoterapi

Psykoterapi är ett samlingsnamn för systematiska och målinriktade behandlingsmetoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Psykoterapi bedrivs av särskilt utbildade personer i syfte att hjälpa människor att komma till rätta med psykiska och psykosomatiska besvär, samlevnadsproblem och andra problem i livsföringen.

Psykoterapi kan ha olika inriktning och omfattning.
Tillsammans kan vi utforma ett förslag utifrån dina behov.

 

 

Copyright © 2024 - Alf Enbom Psykologkonsult

Besöksadress:
Köpmangatan 46

Postadress:
Erstagatan 6
852 35 Sundsvall

M: 070-660 82 44
E: alf.enbom@psykologkonsult.nu